Rekommenderad arbetsgång

Rekommenderad arbetsgång

Sprickbildning kan ha många orsaker Plastiska krympsprickor kan ibland uppstå enbart på vissa partier av en gjutning, trots att man tycker att hela gjutningen har behandlats lika.

Oavsett orsak måste man hela tiden vara uppmärksam på de förutsättningar som råder på arbetsplatsen. Man måste hela tiden vara beredd att snabbt sätta in åtgärder för att hindra för snabb värme- och vattenavgång från betongen.

Tidig täckning är därför ett säkert recept mot plastiska krympsprickor!

Webbplats utvecklad av Trinax AB