Att planera / gjuta golv

ATT GJUTA GOLV 
Ett industrigolv kan aldrig bli för bra utan den som projekterar bör lägga ribban högt när det gäller funktionskraven på planhet, avnötning och krympning (sprickreducering) oavsett konstruktionstyp och statisk bärighet på golvet.

Merkostnaden för ett golv med höga funktionskrav är små jämfört med de kostnader för drift och underhåll på ett golv som man köpt på lägsta kvadratmeterns pris.

Vi lägger alla sorters betonggolv, stålglättade, slodade eller brädriven yta samt hårdbetong typ Herkulit och Mastertop och stålglättade pågjutningar på kassetter t ex HDF-element. Viktig är att kassetterna har en räfflad överyta och att de är välstädade för att få en god vidhäftning och därmed undvika bom.

Våra rekommendationer för utförande av det idealiska golvet kan sammanfattas enligt:

Webbplats utvecklad av Trinax AB