Balkar

Balkar i platsgjutna stommar anknyter i regel till en platta som ingår i balkkonstruktionen. Balkens överkantsarmering kan spridas ut i det effektiva tvärsnittet. På så sätt kan man undvika onödigt tät armering i knutpunkten mellan pelare och balk. Det gäller bara att kontrollera att skjuvkapaciteten mellan plattan och balken är tillräcklig.Detta är vanligtvis fallet om plattan är kontinuerlig över balken.

På bilden presenteras principen för en balkarmering utförd med lösa stänger i underkant, hattbygelkorgar med omlottskarv och överkantsarmeringen delvis integrerad i plattans tvärarmering. Med denna lösning kan man effektivt utnyttja BAMTEC®-systemet som armering i plattan. Man vinner knappast något på att integrera balkens underkantsarmering i undre delen av bygelkorgen. Bygelkorgarnas längd är vanligtvis 2 - 2,4 m. Även "lösbyglar" kan naturligtvis användas.

Om förankringen av plattans underkantsarmering i balken görs med separata stänger som sticks in mellan byglarna eller om plattans underkantsarmering i sin helhet är gjord av lösa stänger, blir byglar av bockningstyp (C) med ändkrok ett möjligt alternativ. Slutna byglar (t ex typ N) försvårar monteringen av balkens underkantsarmering.

En viktig del av en balks armering är byglarna, och deras utformning är mycket viktig för att åstadkomma ett rationellt armeringsarbete på arbetsplatsen. Sålunda gäller att undvika eller minimera antalet variationer så mycket som möjligt. Alternativet att ersätta slutna byglar med varianter av öppna byglar, påskyndar ofta det tidsödande armeringsarbetet.

Som alternativ till enskilda byglar kan ofta bockade bygelkorgar av nät användas.

Webbplats utvecklad av Trinax AB