Betongrecept

Betongreceptet har också en inverkan

I regel har ett betongrecept med hög andel finmaterial större benägenhet att krympa och spricka, om man inte skyddar betongen noga och snabbt.

Även tillsatsmedel som förlänger betongens färska period kan, speciellt i kombination med nedkylning, ge ökad risk för sprickbildning. Det som händer när betongens färska period förlängs är att värme- och fuktavgången kan pågå under en längre tid. Efterdosering med flytmedel direkt i roterbilen på byggarbetsplatsen bör undvikas. Det förlänger betongens färska period och ökar risken för att obundet vatten avgår från betongmassan.

Samråd med betongfabriken om vilket recept som kan vara lämpligt att använda utifrån de förhållanden som kan tänkas råda vid gjutningstillfället.

Webbplats utvecklad av Trinax AB