Betongreceptet lägger grunden

...när betongen är färsk
En färsk betong ska klara många olika moment:

Betongmassans egenskaper avgörs av:

… När den börjar hårdna
Efter gjutningen måste betongens hållfasthet växa så att efterföljande arbetsmoment kan utföras som planerat. Det viktiga är då:

Webbplats utvecklad av Trinax AB