CFF Trim

CFF Trim

 

Beskrivning
CFF Trim är en flexibel, spricköverbryggande tunnskiktsbeläggning med ytskydd.

För ytrenovering och beläggning inom 1-5 mm på såväl gamla som nya betongytor, även nattgammal. Fukt och alkalitet i betongen inget hinder. Även asfalt-, flintcoat-, stål- och träytor, keramiska plattor. Och där man söker en beläggning med komfortkänsla och ljudisolerande egenskaper.

CFF Trim skall ytbehandlas med CFF Plus. CFF Trim är tåligt i tuff miljö. Är lätt att sköta och underhålla.

Ingående produkter?
CFF Primer är en vattenburen polymer i koncentrerad form.

CFF Trim är en flexibel polymercement i flytande konsistens som består av gemensam Bas/vätska och härdare i pulverform som tillverkas i en grå och en vit bas.

 

Faktablad i pdf-format

CFF Trim
CFF Impregnering
CFF Dammbindare
CFF Flakes
Städinstruktion  CFF Trim
Produktpresentation

Webbplats utvecklad av Trinax AB