De första viktiga timmarna

Värme och vatten måste hindras från att avgå de första timmarna efter gjutningen.

Plastiska krympsprickor uppkommer om betongmassan inte kan behålla sin ursprungliga vattenmängd. Vattenavgången regleras sannolikt även av det slamskikt som ofta bildas på betongytan. Det kan i bästa fall fungera som ett ”lock” som dämpar vattenavgången ur betongmassan.

Men det som styr vattenavgången allra mest är de klimatförhållanden som råder på arbetsplatsen och vid gjutningen.

Naturen strävar alltid efter jämvikt. Därför är det viktigt att täcka betongytan så att vattnet och värmen stannar kvar i betongmassan under de första viktiga timmarna efter gjutning.

Tänk på att varje gjutning alltid har unika förutsättningar.

Webbplats utvecklad av Trinax AB