Drift & underhåll

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Hur brukaren bör/skall nyttja och underhålla sitt golv för att få optimal livslängd till minsta kostnad.

Viktigt är att man i samband med kravformuleringen av betonggolvet gör en drift- och underhållsplan, där man har funderat igenom och konkretiserat vilka krav man har p betonggolvet i hela dess livslängd och vad som eventuelle framtida hyresgäster kan ha för krav och önskemål. Målet är ju att få en optimal livslängd på golvet.

Planen framgår vilka laster, maskiner och dylikt som får tillträde till golvet samt hur man skall underhålla golvet. Det skall framgå när man bedömer att det är dags för och hur man skall göra större åtgärder på betonggolvet i framtiden. Planen skall vara levande så att man kan ändra och komplettera om det uppstår skador och olägenheter eller om man märker andra förändringar som sker.

Men sker förändringar i verksamheten skall en utredning göras om eventuella risker mm som detta kaqn innebära. Skall man åtgärda (förstärka och förändra) golvet innan ny verksamhet startar eller göra det vid ett senare skede.

Checklista till planerad drift och underhåll av betongplattan.

 

TÄNK PÅ ATT ETT VÄLVÅRDAT GOLV LEVER LÄNGE OCH ÄR EN FRÖJD ATT TITTA PÅ.

Med vad och hur man skall städa beror givetvis på typen av golv. Generella rekommendationer från leverantörer av eventuell ytbehandling samt i samråd städmaterial och städfirma bestämmer nivån på städningen.

Omfattningen av städningen är naturligtvis beroende av lokalens nyttjande. Observera att under de första månaderna kan golvet avge kalutfällningar samt att lokalen kan innehålla byggsmuts, smuts från montage av inredning uppackning mm. En daglig städning är viktig för att hålla golven rena och öka trivseln i lokalen. Rengöringsmetoderna bör vara skonsamma mot miljön.

Ett betonggolv utan någon impregnering, skyddsbeläggning eller likvärdigt är mycket svårstädat. Golvet avger damm, lösa partiklar från cement- och sandkorn släpper o.s.v. samt att ojämnheter, porer blir svårstädat. Dessutom kan spill av olika medel sugas upp av betongen och blir då svåra att avlägsna. Observera att på fiberbetonggolv kan det finnas stålfiber i ytan som kan förstöra städutrustningen samt att ytliga stålfiber rostar.

Webbplats utvecklad av Trinax AB