Fogar

Beskrivning av systemet

Peikko TERA joint system för fogfria golv erbjuder den bästa lösningen för dagens betonggolv där krav på hög kvalitet finns. Systemet säkrar tillräcklig lastöverföring mellan betongplattorna och eliminerar motstånd vid krympning och medger dessutom rörelser i två riktningar i det horisontella planet. Systemet ger också ett varaktigt slitstarkt kantskydd åt betongplattorna, vilket helt reducerar risken för skador vid tex tyngre trafik-överfarter. TERA joint kan användas på kraftigt belastade golv. Passar fogfria eller fogade plattor på mark armerade med stålfibrer eller traditionell armering. TERA joint systemet kan även användas för fribärande plattor på pålar i kombination med stålfiberarmering och/eller traditionella armeringsstänger.

Lastöverföringen upptas av de cirkulära dymlingarna tillverkade av höghållfast stål som i kombination med glidskyddet av ABS-plast möjliggör fria fogrörelser i både längs fogen och vinkelrät densamma, detta eliminerar risken för sprickning på grund av betongens krympning.

Med TERA joint erhålls automatiska ett kvarsittande formsysystem ? (står i häftet) som inte kräver något rivningsarbete efter gjutetapper, det sparar både byggtid och mantimmar. Användning av TERA joint systemet innebär ett snabbare och enklare arbete vid gjutning av plattor och ett högkvalitativt golv där risk för golvresning och krackelering av fogar elimineras, vilket ger ett underhållsfritt golv med lång livsläng.

Fogarna tillverkas i ett antal olika höjder för att passa alla behov. Standardiserande T, L och X-korsningar finns för att underlätta montage och ge de mest utsatta delarna av fogarna i golvplattan lika bra skydd som den övriga fogen. TERA joint fins även som TERA joint Lite för golv som ej är utsatta för tyngre belastningar.

De cirkulära dymlingarna med ABS-plasthölje finns också som separata dymlingar, för användning vid traditionell formning med plyfa. En enkel lösning på problem med utstickande armeringsdymling som medför håltagning i formen.

 

Begränsning i användandet

Fogarnas dimensioneringskapacitet är beräknade för statiska laster. Vid dynamiska laster eller utmattningslast ska större säkerhetskoefficienter användas, beräkningar görs skilt från fall till fall.

TERA joint är dimensionerad för fogöppningar upp till 20 mm. Vid större öppningar ska angivna kapaciteterna reduceras.

TERA joint leveras normalt i obehandlad utförande. För målningsbehandlade, varmförzinkade eller rostfria utföranden på TERA joint, kontakta Peikko Sverige AB för närmare information.

 

Montagetoleranser

Fogarna ska monteras så vertikalt som det är praktiskt möjligt och kontrolleras med vattenpass eller liknande för att säkra funktionen vid betongplattans rörelse. Kravet på nivåtoleranser och rakhet skall vara enligt de krav som beställare och konstruktör angett, detta kan kontrolleras med hjälp av laserutrustning.

 

Liteversion för kostnadseffektiva lösningar

TERA joinlt ? Lite är den senaste fogen från Peikko´s system av kvarsittande krympfogar för betonggolv med högre kvalitetskrav.

Systemet består av ett komplett sortiment av fogbanor och tillhörande fogkorsning för att göra det enkelt för golventreprenören att leverera ett golv av hög kvalitet utan risk för kantresningar eller oönskade sprickbildningar. Följande fördelar fås med TERA joint Lite;

Webbplats utvecklad av Trinax AB