Betonggolv

Betonggolv
Vi lägger alla sorters betonggolv, stålglättade, hårdbetong och stålglättade pågjutningar på kassetter t ex HDF-element.

Härdning
Härdning är en viktig del för att uppnå en bra slutprodukt. Det vanligaste sättet att härda ett betonggolv är med plastfolie och vatten med vatten- spridare eller membranhärdare.

Armering
Vi har duktiga armerare som även klarar kvalificerad armering. Vår erfarenhet är att det ofta är för klent dimensionerade armeringsnät som gör att risken för krympsprickor ökar.

Kvalitetskontroll
Vi kontrollerar och dokumenterar viktiga moment såsom armeringens placering, betongkvalitén, avvägning och planhet i samband med gjutningen.

Fogar
Fogar är betonggolvets svagaste punkter. För att undvika att arbetsfogarna smular sig (krympning uppstår och betongen smular sig) sågar man upp dem 3–4 mm och fyller fogarna med elastisk epoxi.

Uppsågning av sprickanvisningar
För att förhindra okontrollerbar sprickbildning, rekommenderar vi att man sågar upp sprick- anvisningarna i golvet enligt Soff-Cut-metoden.

Webbplats utvecklad av Trinax AB