Betongens hållfasthet växer successivt...

… om de inte stört av yttre förhållanden
Det är alltid viktigt att betongens hållfasthet utvecklas i den takt som är planerad.

För hastigt avkylning kan senarelägga glättning och fördröja formrivning, vilket ger störningar och ökade kostnader i projektet.

Fungerar inte härdningen som planerat bör man omgående ändra på förutsättningarna.

Betongreceptet
Enklast är att i dialog med betongtillverkaren ändra i betongreceptet. Tillverkaren har stor erfarenhet och en mängd alternativ som ni kan diskutera er fram till.

Täckning
Genom att täcka betongytan direkt vid gjutningen kan man bevara egen värmeutveckling. Går inte det kan det vid kall väderlek löna sig att täcka in hela arbetsstället.

Uppvärmning
Uppvärmning av formen/betongen är en tredje lösning för att hindra betongen att kallna för fort. Det är visserligen en energikrävande lösning, men det kan löna sig om man jämför med de störningar man kan slippa.

Säkerhet
Att uppnå rätt hållfasthet i betongen är en mycket viktigt säkerhetsfråga. Det är också en viktig kvalitetsfråga.

Webbplats utvecklad av Trinax AB