Betongens hållfasthetstillväxt

Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Nedkylning för att betongens hållfasthet tillväxer långsammare. Entreprenören kan till stora delar styra resultatet genom att kontrollera betongens temperatur och hållfasthetstillväxt under arbetsutförandet. Ett gott arbetsutförande ger rätt kvalitet, höjd säkerhet och god ekonomi.

Denna skrift ger tips och råd för betonggjutning i kall väderlek. Den riktar sig till personal vid betongfabriker, entreprenörer, betongarbetare och andra som kommer i kontakt med betong i samband med gjutning.

Skriften baserar sig på praktiska erfarenheter från betonggjutningar samt på beräkningar med programmet Hett97.

Ämnet i denna skrift fokuserar på förändringar i betongens tillstyvnad och hållfasthetstillväxt. Utöver detta finns också andra risker och konsekvenser av kyla, såsom

Se även vår skrift ”De första viktiga timmarna”. Den behandlar problematiken med plastiska krympsprickor och visar på vikten av att täcka betongen direkt vid gjutningen.

Webbplats utvecklad av Trinax AB