Hårdbetong

Betonggolv, hårdbetong och maskiner för läggning av betonggolv

När ett betonggolv väl är lagt skall man leva med den i flera år, så det är viktigt att det blir rätt betonggolv.

Om betonggolv utsätts för daglig hård belastning kan man inte välja ett svagt betonggolv. Konsekvensen är bekymmer och höga underhållskostnader. Det viktiga är att sätta sig ner med kunniga personer, som har praktisk erfarenhet av betonggolv och hårdbetong, för att få fram den mest ekonomiska lösningen och minimalt underhåll för betonggolv.

Läggning av betonggolv och kostnad/m² bör beräknas efter många års användning. Ett betong golv för 400 kr/m² en mer lönsam investering än ett golv för 100 kr/m², eftersom ett billigare alternativ inte är lika hållbart. Att använda rätt material till betonggolvet och på rätt sätt, åstadkommer den bästa ekonomiska investeringen.

Frågor att ta ställning till:

Webbplats utvecklad av Trinax AB