Membranhärdare

Membranhärdare och ytförstärkare

Material och egenskaper:
EverSeal® Membranhärdare är en produkt för härdning och permanent ytförstärkning av betong.

En ny betong måste vårdas. Efterhärdas! Avdunstar vattnet i betongen för snabbt uppstår krympsprickor. Detta undvikes med EverSeal® Membranhärdare.

EverSeal® Membranhärdare är en vätska som penetrerar ner i betongens porer (10-30 mm) och fördröjer vattnets avdunstning. Därmed ges betongen förutsättningar att härda till efterfrågad hållfasthet samt minimera krympsprickor.

Användningsområde:
EverSeal® Membranhärdare är avsedd för såväl horisontella som vertikala ytor inom- och utomhus. För skydd mot uttorkning och tidig sprickbildning och som permanent ytförstärkning. Betongytan blir vätskeavvisande.

Webbplats utvecklad av Trinax AB