Mottagning, transport till form och gjutningar

När betongen tas emot på byggarbetsplatsen gäller det att minimera riskerna för den avkylning som kan uppstå under mottagning, hantering och under själva gjutningen.

Avkylningen sker från omgivande luft och omgivande kallare ytor, till exempel mark, pelare eller väggtoppar.

Gjutning av platta på mark samt tunna bjälklag löper störst risk för avkylning vid kall väderlek och/eller blåst. Framförallt blåst har mycket stor inverkan på avkylningen. Värmen blåser helt enkelt bort.

För att effektivt motverka avkylning bör betongmassan täckas direkt i samband med gjutningen.

Små och tunna konstruktioner kyls snabbare än tjocka konstruktioner och kräver därför större omsorg för att inte påverkas negativt av blåst och kyla.

Betongen ska därför hanteras så att väderleken inte påverkar betongens avsedda kvalitet. Mät kontinuerligt konstruktionens temperaturer och hållfasthetstillväxt.

Väder och vind får inte legitimera ett dåligt gjutresultat. Om ett sämre resultat beror på ”dåligt väder” så har man inte planerat gjutningen på rätt sätt i förhållande till rådande förutsättningar.

Webbplats utvecklad av Trinax AB