När betongen härdar

Härdningsskedet
Betongen börjar bli hård när betongens tillstyvnad är avslutad och cementets värmeutveckling kommer igång. Härdningsförloppet är beroende av dels den värme som finns i betongmassa från början och dels den värme som cementet utvecklar i betongen.

Entreprenören kan på ett påtagligt sätt påverka betongens hållfasthetstillväxt genom att försöka bevara betongens temperatur vid gjutningen samt att behålla den egenvärme som cementet producerar i betongen när härdningsprocessen kommer igång.

Det är viktigt att snabbt täcka oskyddad betong. Härdningen kommer då fortare igång och man undviker hastig fuktavgång, vilket kan ge risk för plastiska krympsprickor.

Att snabbt få upp hållfastheten till normala nivåer höjer dessutom kvaliteten och minskar risken för att betongen ska drabbas av exempelvis yt- och belastningsskador.

Det är därför viktigt att arbetsutförandet planeras mycket noga så att hänsyn tas till omgivande faktorer. Väder och vind har minst lika stor inverkan på gjutresultatet som betongreceptet och arbetsutförandet i övrigt.

Tänk på att...

Webbplats utvecklad av Trinax AB