Naturlagarna styr

Naturlagarna styr!

Naturen strävar alltid efter utjämning och balans.

Avdunstning sker under alla årstider. Naturlagarna har stor inverkan på gjutresultatet. Arbetsutförandet måste därför alltid anpassas till de förutsättningar som gäller på arbetsplatsen.

De första timmarna efter gjutning kan betongmassans värme flöda ut och ”drar” då med sig obundet vatten ut ur betongmassan. Storleken på värmeflödet beror dels på temperaturskillnaden mellan luft och betong, dels på vindens påverkan. Från stora ytor och tunna konstruktioner kan värmeavgången ske mycket snabbt. Den färska betongmassan är oftast både varmare och fuktigare än omgivningen. Ju större temperaturskillnader, desto större risk för hastig vattenavgång.

Webbplats utvecklad av Trinax AB