Planering behövs ...och uppföljning

Planera för ett bra resultat
För att en gjutning ska ge önskad resultat krävs noggrann planering. Man bör tänka på att betongen ofta behöver växa i hållfasthetstillväxt även efter formrivningen. Betongens hållfasthetstillväxt kan stanna upp nästan helt vid låga utetemperaturer. Vid minusgrader finns det risk för skador om betongmassan får frysa i tidigt skede, vilket även kan ge bestående skador.

Redan i projekteringen gäller det att välja lösningar som ger bästa ekonomi i byggskedet.

Är betongens kvalitet förutbestämd måste byggåtgärderna anpassas för denna. Var särskilt uppmärksam på rådande väderlek vid gjuttillfället. Det kan vara både kallare och blåsigare än väntat och ibland betydligt kallare på nätterna. Då måste man förbereda gjutningen så att vädret inte förstör resultatet.

Är inte receptet låst kan man till exempel välja högre cementmängd (=högre betongkvalitet). Kontrollera då att armeringen är dimensionerad för detta, då ökade cementmängd oftast ger mera krympning. Man kan också välja ett ”snabbare” cement så att hållfasthetstillväxten sker snabbare.

Vid val av betongreceptet bör man band annat titta på

De viktigaste åtgärderna kan göras på bygget. Bland annat bör man bedöma behovet av

Betongen måste hela tiden hållas varm för att hårdna. Värmen kan komma antingen från cementets egenvärme, eller från tillförd varmluft/infravärme eller vid ingjutna värmetrådar.

Hett97 + mognadsmätning
Den ekonomiskt optimala lösningen för betongrecept och byggåtgärder kan planeras med dataprogrammet Hett97. Där kan man också göra dagliga prognoser.

Med Hett97 kan man beräkna temperatur och hållfasthet för 13 olika konstruktionstyper. Konstruktionstyp och grunddata ger aktuella värden som presenteras i olika diagram.

Med Hett 97 kan man också snabbt räkna ut och meddela när det till exempel är dags för glättning utifrån rådande väder och temperatur.

Med mognadsmätare får man bättre kontroll på hållfasthetens tillväxt i konstruktionen. Regelbunden mätning ger ökad kunskap om hur betong fungerar.

Webbplats utvecklad av Trinax AB