Platta på mark

Plattor på mark kan dimensioneras enligt många olika principer. En av de mest rationella metoderna, som samtidigt ger en platta av hög kvalitet och den bästa ekonomin är att göra foglösa relativt tunna plattor med sprickfördelande minimiarmering (BBK 04-4.5.6). Sådana plattor kan göras oändligt stora.

Dessa plattor kan göras foglösa och därför blir de av hög kvalitet, eftersom fogar är utsatta för stort slitage. Glidskikt under plattan behövs inte. Konceptet kallas tunna plattor för tunga laster och dess konkurrenskraft har kontinuerligt ökat i takt med ökade kvalitetskrav och relativt sett billigare armering. Den nya BAMTEC® armeringen på rulle förbättrar konkurrenskraften ytterligare. Alternativt kan nät eller lösarmering användas.

Armeringen placeras centralt i plattan upp till plattjockleken 150 mm. Vid tjockare plattor kan dubbelarmering övervägas. Det bör observeras att överhög hållfasthet i betongen kan äventyra plattans funktion, eftersom högre hållfasthet kräver större armeringsmängd.

En platta som förses med sprickfördelande armering kan göras ca 1/3 tunnare än plattor som inte har denna armeringsgrad. Det senare alternativet bör dessutom förses med krympfogar och underlaget bör ha ett glidskikt. Fiberarmerade plattor hör till den senare kategorin.

En platta på mark kan dimensioneras som foglös i ena riktningen och med krympfogar i andra riktningen.

Ofta armerar man plattor på mark med lagernät. Vid detta förfarande (speciellt vid tunna plattor) får man vid skarvarna ofta många lager av nät, se övre bilden.

En platta bör armeras så att
1 - man får en god gjutbarhet av betongen
2 - man får armeringen på rätt, effektiv höjd
3 - man får så lite onödig armering som möjligt.

Dessa tre viktiga punkter uppfylls, om man armerar med en typ av nät enligt nedre bilden. De långa fria ändarna på nätet lägges omlott med nästa näts korta stångändar. På så sätt erhålles endast två lager av armeringsnätens ingående stänger och punkt 1 – 3 ovan är uppfyllda.

Webbplats utvecklad av Trinax AB