Tillverkning och transport till bygget

Följ upp och lär av resultatet

Efter gjutningen bör man följa upp resultatet och jämföra med planeringen. Erfarenheterna förs sedan vidare till alla inblandade.

Erfarenheter från andra gjutningar är också värdefulla och viktiga ur kvalitetssynpunkt.

Förutsättningarna skapas i betongfabriken...
När betongmassan tillverkas skapas den produkt som ska utgöra stommen i den nya byggnaden. Betongfabriken måste därför ha goda insikter i byggets planering och förutsättningar så att betongen kan ge rätt betingelser för resultatet.

Beroende på byggets förutsättningar kan betongfabriken välja olika strategier för att betongen ska fungera optimalt.

Betongfabriken och byggplatsen bör alltid ha en dialog om anpassning av betongreceptet och betongens begynnelsetemperatur i förhållande till väderleken.

… påverkan sker från och med transporten
När betongen transporteras sker naturligtvis en påverkan på betongmassans temperatur. Vid långa transporttider och transportsträckor sker alltid en viss påverkan om det är kallt ute. Det kan bland annat bero på
• Lassets storlek
• Transporttiden
• Vindens påverkan, det blir ju även fartvind

Hur mycket temperaturen sjunker kan man inte säga generellt. Det bästa är att mäta betongmassans temperatur vid fabriken och sedan mäta igen när betongen levereras till bygget.

Betongens hållfasthetstillväxt styrt av temperaturen
Om betongen inte härdar som planerat bör man snabbt vidta åtgärder. Kontakta betongfabriken och hör vad de kan göra.

Ändra på betongreceptet?

... och vad kan man göra själv? Ändra på arbetsutförandet?

Webbplats utvecklad av Trinax AB