Tjänster

Betongsliparna AB utför golventreprenader med erfarenhet och kvalitet, alltid med kunden i fokus. Vi lägger alla sorters betonggolv i industrilokaler, lagerhallar, butiker och stormarknader med hela Sverige som upptagningsområde.

Betongsliparna lägger, slipar och behandlar ca 150 000 kvm betonggolv per år - inklusive hårdbetonggolv typ Ibolith och Mastertop, pågjutningar på kassetter t.ex. HDF-element och härdning. Vi utför kvallificerad armering, och som ett led i slutbehandlingen använder vi vår egen dammbindare och topphärdare BS 124. Sedan företaget grundades 1997 har vi lagt och slipat nästan 1,5 miljoner kvm betonggolv.

Företaget har vuxit ända sedan starten, idag har vi 9 anställda med stor erfarenhet och yrkeskunnighet.

Webbplats utvecklad av Trinax AB