Viktiga åtgärder

Nygjuten betong måste skyddas direkt för att man ska klara av att hålla en stabil temperatur i den färska och varma betongmassan och för att vatteninnehållet ska hindras från att avgå för snabbt.

Täckningen bör ligga kvar tills ytbehandlingen kan starta. När glättningen är klar täcks ytan igen.

De första viktiga timmarna efter gjutning måste man hålla noggrann kontroll på omgivande temperatur och väderförhållanden. Är omgivningen varmare eller kallare ”störs” betongmassan och risken för plastiska krympsprickor ökar. Temperaturskillnader och vind påskyndar uttorkningen och sprickbildningen ytterligare.


Några tips!

Webbplats utvecklad av Trinax AB